Odkopky

Švestky odkopky:
Vytvořeny z toho co jsem vzal po poražených starých švestkách u plotu do ulice.
Po švestce u stodolou a ulicí je jasný odkopek přípo z kořene. Boužel byla sázena zaschnutá (cca 3 týdny)

Je to ta zcela vlevo.